Welkom op La Maison du Champagne

Top Bar Menu

DISCLAIMER

La Maison du Champagne is niet aansprakelijk, zowel materieel als immaterieel, voor geleden (gevolg)schade als gevolg van (niet) geleverde goederen, producten en/of diensten. Ook is La Maison du Champagne niet aansprakelijk te stellen voor geleden (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de producten, goederen en/of diensten. Dit heeft betrekking op alle onderdelen van (niet) geleverde goederen, producten en/of diensten waaronder maar niet uitputtend schade als gevolg van: glasbreuk, overdruk, beschadigingen, verpakkingsmateriaal, overmacht, consumptie.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van La Maison du Champagne is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.
La Maison du Champagne kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. La Maison du Champagne aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Wanneer La Maison du Champagne links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door worden aanbevolen. La Maison du Champagne aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op de websites is door La Maison du Champagne niet beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

PRIVACY

La Maison du Champagne maakt gebruik van zogenaamde tracking cookies om bezoeken aan de website te kunnen meten en analyseren. Deze cookies worden tevens gebruikt voor remarketing doeleinden. In geen geval zijn deze cookies naar persoonlijke gegevens te herleiden en deze cookies zullen nooit verkocht worden aan derden.

Uw gegevens worden door La Maison du Champagne te goeder trouw veilig bewaard en zullen nooit aan derden worden over gedragen zonder uw expliciete toestemming.

VERZENDEN & RUILEN

Vanwege de aard van het product is het niet mogelijk om de producten te ruilen. Alle producten worden verzonden in daarvoor bestemde verzendverpakkingen. Mocht onverhoopt een pakket toch beschadigd of gebroken aankomen, neem deze dan niet aan van de koerier, postbode of leverancier. Schademeldingen zonder erkenning van de koeriersdienst, verzendmaatschappij of leverancier kunnen niet in behandeling genomen worden.

btt